7809 sabit olarak 9 volt almamızı sağlar. 10-35 volt giriş gerlimini sabit 9 volt çıkış gerilimi olarak verir.

3 bacaklıdır. 1. bacak 10-35 volt girişi yani Vin, 2. bacak GND, 3. bacak 9 volt çıkışıdır. Görünümü ve bacak numaraları şöyledir.

Devre bağlantı şekli şu şekildedir.