<?php
echo "Ascii kodu 65 olan karakter ",chr(65)," 'dir.<br>";
echo "<u>Asagidaki kelime ascii kodlar ile yazilmistir.</u><br>";
echo chr(109),chr(101),chr(114),chr(104),chr(97),chr(98),chr(97),"<br>";
 
echo "<table border='1'>";
echo "<tr>";
echo "<th>Ascii Kodu</th>";
echo "<th>Karekter</th>";
echo "</tr>";
for ($i=0;$i<=255;$i++){
   echo "<tr>";
   echo "<td>",$i,"</th>";
   echo "<td>",chr($i)," &nbsp;</td>";
   echo "</tr>";
}
echo "</table>";
?>