Örneğimizde 4 ve 9 sayısı çarpma işareti kullanmadan çarpılmıştır. İşlem olarak birinci sayı ikinci sayı kadar kendisiyle toplanmıştır.

<?php
$sayi1=4;
$sayi2=9;
$toplam=0;

for($a=1;$a<=$sayi2;$a++)
{
	$toplam=$sayi1+$toplam;
}

echo $toplam;