Bu kodda $kackere değişkenine girilen değer kadar büyüklükte ekrana baklava dilimi çizer.

$kackere = 8 olduğundan aşağıdaki şekil çizilmiştir. 8 değeri baklavanın ortasına kadar olan satır sayısıdır.

 

<?php
$yildiz="&nbsp&nbsp";
$arti="*";
$kackere=21;
$kackere2=$kackere;
$topla=0;

for($say=$kackere;$say>0;$say--)
{	
	for($i=0;$i<$say;$i++)
	{
		echo $yildiz;
	}
	
	for($j=0;$j<$topla;$j++)
	{
		echo $arti;
	}
	$topla=$topla+2;
	
	for($i=0;$i<$say;$i++)
	{
		echo $yildiz;
	}
	echo "<BR>";	
}

for($say=0;$say<$kackere2;$say++)
{	
	for($i=0;$i<$say;$i++)
	{
		echo $yildiz;
	}	
	for($j=$topla;$j>0;$j--)
	{
		echo $arti;
	}
	$topla=$topla-2;	
	for($i=0;$i<$say;$i++)
	{
		echo $yildiz;
	}
		echo "<BR>";	
}