<?php  
if (is_numeric($_POST['zar1'])&&is_numeric($_POST['zar2'])) 
{
	if (($_POST['zar1']<7)&&($_POST['zar2']<7))
	{
		if (($_POST['zar1']>0)&&($_POST['zar2']>0))
		{
			$sayi1=rand(1,6);
			$sayi2=rand(1,6);
			$tahmin=0;
			if ($_POST['zar1']==$sayi1)
			{
				$tahmin++;
			}
			if ($_POST['zar1']==$sayi2)
			{
				$tahmin++;
			}
			if ($_POST['zar2']==$sayi1)
			{
				$tahmin++;
			}
			if ($_POST['zar2']==$sayi2)
			{
				$tahmin++;
			}
			echo '<p>Bilgisayarın attığı zarlar</p>';
			echo "<img src='$sayi1.jpg' border='0' />";
			echo "<img src='$sayi2.jpg' border='0' />";
			echo '<p>Senin tahmin ettiğin zarlar</p>';
			echo "<img src='{$_POST['zar1']}.jpg' border='0' />";
			echo "<img src='{$_POST['zar2']}.jpg' border='0' />";
			if ($tahmin>0)
			{
				echo "<p>TEBRİKLER,$tahmin zarı doğru bildiniz</p>";
			}
			else
			{
				echo "<p>Tahminler gerçekleşmedi, Şansını yeniden dene.</p>";
			}
		}
	}
}
?>


<p>1 ile 6 arasında iki rakam gir ve zar tahmini yap</p>
<form action="salla.php" method="post">
<input type="text" name="zar1" maxlength="1" size="1">
<input type="text" name="zar2" maxlength="1" size="1">	
<input type="submit" name="BAŞLAT">