PHPde dizi içinde minimum ve maximum elemanı bulmak için bize min() ve max() diye iki adet hazır fonksiyon vermiş.

Biz bu hazır fonksiyonları kullanmadan dizi içindeki minimum ve maximum elemanı nasıl bulabiliriz?

 

<?php 

$sayi1=12;
$sayi2=240;
$sayi3=550;
$sayi4=540;
$sayi5=30;
$sayi6=160;
$sayi7=720;
$sayi8=840;
$sayi9=29;

$sayilar = array("$sayi1", "$sayi2", "$sayi3", "$sayi4","$sayi5", "$sayi6", "$sayi7", "$sayi8", "$sayi9");

$dizielemansayisi = count($sayilar);

for ( $say = 0; $say < $dizielemansayisi; $say++ )
{
echo $sayilar[$say].",";	
} 
   
echo "<br>","Dizide ",$dizielemansayisi," eleman var","<br>";

for ( $i = 0; $i < $dizielemansayisi; $i++ ) 
{ 
  for ($j = 0; $j < $dizielemansayisi; $j++ ) 
 { 
   if ($sayilar[$i] < $sayilar[$j]) 
   { 
    $bellek = $sayilar[$i]; 
    $sayilar[$i] = $sayilar[$j]; 
    $sayilar[$j] = $bellek; 
   } 
  } 
 } 
$enkucuk=$sayilar[0];
echo "Dizideki en küçük eleman: ",$enkucuk,"<br>";
$enbuyuk=$sayilar[$dizielemansayisi-1];
echo "Dizideki en büyük eleman: ",$enbuyuk;
?> 

 

PHPPhp dizideki en kuçuk değeri bulma
Kaynak Linki : http://alpsonmez.com/dersler-ornek-218-php_dizideki_en_kucuk_degeri_bulma
Herhangi bir sitede paylaşım yapılacaksa izinsiz yapıldığı için hukuki dava açacağımı tarafınıza arz ederim.
Php dizideki en kuçuk değeri bulma
Kaynak Linki : http://alpsonmez.com/dersler-ornek-218-php_dizideki_en_kucuk_degeri_bulma
Herhangi bir sitede paylaşım yapılacaksa izinsiz yapıldığı için hukuki dava açacağımı tarafınıza arz ederim.