1. Birleştirilmiş metni yerleştirmek istediğiniz hücreyi tıklatın.
  2. =( yazın.
  3. Birleştirmek istediğiniz ilk metne, örneğin kişi adını içeren hücreye tıklayın.
  4. &” “& (tırnak içinde bir boşluk) yazın.
  5. Birleştirmek istediğiniz metne, örneğin kişi soyadını içeren sonraki hücreye tıklayın. ...
  6. ) yazın ve ENTER tuşuna basın.