Microsoft Office nin bir bileşeni olan Excel İşyerlerinde en çok kullanılan yardımcı araçlardan biridir bunun belkide en önemli sebeplerinden biri ; her tür matematiksel , istatistiksel , mantıksal işlemi otomatik hale getirebilmesi ve bunları yaparken yanılma payının sıfıra yakın olabilmesidir , binlerce satırdan oluşan veri tabloları içerisinden istenen bir verinin seçilip görüntülenmesi belirli fonksiyonlar sayesinde gerçekleşir , excelde belkide en çok kullanılan fonksiyonların başında ise Düşey ara fonksiyonu gelmektedir , Gelin isterseniz bir örnek üzerinde düşey ara fonksiyonunun işlevini anlamaya çalışalım.


Elimizde ilk sütunu isimler ikinci sutunu ödenen miktarlardan oluşan bir tablo olsun , varsayalım isimler sutununda binlerce isim yaralsın , amacımız üç tane ismin ne miktarda ödeme yaptığını bulmak , elbette 3 isim yerine onbin ismin yaptığı ödeme miktarını da aynı sürede aynı şekilde bulabiliriz gelelim işlemlere :

1. Ödeme tutarlarını bulmak istediğimiz kişileri hücrelere yazıyoruz ve sağ üst köşedeki Otomatik toplam kısmından aşağı açılır menünün sonundaki "Diğer işlevler" kısmına tıklıyoruz.

 

2. işlev ara kısmına düşeyara (vlookup) yazıyoruz ve dip kısımdaki tamam butonuna tıklıyoruz.

3. Fonksiyon bağımsız değişkenleri tablosu açılacaktır.

Buradaki her bir değeri örnek üzerinde açıklamaya çalışalım.

Aranan değer : Hangi değeri arıyorsak onu seçeleim , örneğimizde "şahin er"  aradığımız değerdir.
Tablo dizisi : Hangi tabloda arayacağız ?
Sütun indis sayısı :  bize gerekli olan değer hangi sütunda (veriyi hangi sütundan çeksin)
Aralık bak : Tam eşleşme için Genelde "yanlış" değeri kullanılıyor , eğer doğru dersek en yakın eşleşmeyi bulacaktır ,