Geometrik cisimlerin hacimleri ve alanları

  • Dikdörtgenler Prizması Hacmi ve Yüzey Alanı

  • Paralelkenar Prizmanın Hacmi

  • Kürenin Hacmi ve Kürenin Yüzey Alanı

  • Silindirin Hacmi ve Silindirin Yüzey Alanı

  • Yamuk Silindirin Hacmi ve Yamuk Silindirin Alanı

  • Düzgün olmayan kesitli silindir

  • Koninin hacmi ve koninin yüzey alanı

  • Piramitin hacmi

  • Küre parçasının hacmi ve yüzey alanı

  • Kesik koninin hacmi ve yüzey alanı