PEMBE TONLARININ RENK KODLARI
HTML İSMİ HEX KODU RGB KODU
Pink #FFC0CB 255 192 203
LightPink #FFB6C1 255 182 193
HotPink #FF69B4 255 105 180
DeepPink #FF1493 255  20 147
PaleVioletRed #DB7093 219 112 147
MediumVioletRed #C71585 199  21 133

 

KIRMIZI TONLARININ RENK KODLARI
HTML İSMİ HEX KODU RGB KODU
LightSalmon #FFA07A 255 160 122
Salmon #FA8072 250 128 114
DarkSalmon #E9967A 233 150 122
LightCoral #F08080 240 128 128
IndianRed #CD5C5C 205  92  92
Crimson #DC143C 220  20  60
FireBrick #B22222 178  34  34
DarkRed #8B0000 139   0   0
Red #FF0000 255   0   0

 

TURUNCU TONLARININ RENK KODLARI
HTML İSMİ HEX KODU RGB KODU
OrangeRed #FF4500 255  69   0
Tomato #FF6347 255  99  71
Coral #FF7F50 255 127  80
DarkOrange #FF8C00 255 140   0
Orange #FFA500 255 165   0

 

SARI TONLARININ RENK KODLARI
HTML İSMİ HEX KODU RGB KODU
Yellow #FFFF00 255 255   0
LightYellow #FFFFE0 255 255 224
LemonChiffon #FFFACD 255 250 205
LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250 250 210
PapayaWhip #FFEFD5 255 239 213
Moccasin #FFE4B5 255 228 181
PeachPuff #FFDAB9 255 218 185
PaleGoldenrod #EEE8AA 238 232 170
Khaki #F0E68C 240 230 140
DarkKhaki #BDB76B 189 183 107
Gold #FFD700 255 215   0

 

KAHVERENGİ TONLARININ RENK KODLARI
HTML İSMİ HEX KODU RGB KODU
Cornsilk #FFF8DC 255 248 220
BlanchedAlmond #FFEBCD 255 235 205
Bisque #FFE4C4 255 228 196
NavajoWhite #FFDEAD 255 222 173
Wheat #F5DEB3 245 222 179
BurlyWood #DEB887 222 184 135
Tan #D2B48C 210 180 140
RosyBrown #BC8F8F 188 143 143
SandyBrown #F4A460 244 164  96
Goldenrod #DAA520 218 165  32
DarkGoldenrod #B8860B 184 134  11
Peru #CD853F 205 133  63
Chocolate #D2691E 210 105  30
SaddleBrown #8B4513 139  69  19
Sienna #A0522D 160  82  45
Brown #A52A2A 165  42  42
Maroon #800000 128   0   0

 

YEŞİL TONLARININ RENK KODLARI
HTML İSMİ HEX KODU RGB KODU
DarkOliveGreen #556B2F  85 107  47
Olive #808000 128 128   0
OliveDrab #6B8E23 107 142  35
YellowGreen #9ACD32 154 205  50
LimeGreen #32CD32  50 205  50
Lime #00FF00   0 255   0
LawnGreen #7CFC00 124 252   0
Chartreuse #7FFF00 127 255   0
GreenYellow #ADFF2F 173 255  47
SpringGreen #00FF7F   0 255 127
MediumSpringGreen #00FA9A   0 250 154
LightGreen #90EE90 144 238 144
PaleGreen #98FB98 152 251 152
DarkSeaGreen #8FBC8F 143 188 143
MediumAquamarine #66CDAA 102 205 170
MediumSeaGreen #3CB371  60 179 113
SeaGreen #2E8B57  46 139  87
ForestGreen #228B22  34 139  34
Green #008000   0 128   0
DarkGreen #006400   0 100   0

 

CAM GÖBEĞİ TONLARININ RENK KODLARI
HTML İSMİ HEX KODU RGB KODU
Aqua #00FFFF   0 255 255
Cyan #00FFFF   0 255 255
LightCyan #E0FFFF 224 255 255
PaleTurquoise #AFEEEE 175 238 238
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212
Turquoise #40E0D0  64 224 208
MediumTurquoise #48D1CC  72 209 204
DarkTurquoise #00CED1   0 206 209
LightSeaGreen #20B2AA  32 178 170
CadetBlue #5F9EA0  95 158 160
DarkCyan #008B8B   0 139 139
Teal #008080   0 128 128

 

MAVİ TONLARININ RENK KODLARI
HTML İSMİ HEX KODU RGB KODU
LightSteelBlue #B0C4DE 176 196 222
PowderBlue #B0E0E6 176 224 230
LightBlue #ADD8E6 173 216 230
SkyBlue #87CEEB 135 206 235
LightSkyBlue #87CEFA 135 206 250
DeepSkyBlue #00BFFF   0 191 255
DodgerBlue #1E90FF  30 144 255
CornflowerBlue #6495ED 100 149 237
SteelBlue #4682B4  70 130 180
RoyalBlue #4169E1  65 105 225
Blue #0000FF   0   0 255
MediumBlue #0000CD   0   0 205
DarkBlue #00008B   0   0 139
Navy #000080   0   0 128
MidnightBlue #191970  25  25 112

 

MOR TONLARININ RENK KODLARI
HTML İSMİ HEX KODU RGB KODU
Lavender #E6E6FA 230 230 250
Thistle #D8BFD8 216 191 216
Plum #DDA0DD 221 160 221
Violet #EE82EE 238 130 238
Orchid #DA70D6 218 112 214
Fuchsia #FF00FF 255   0 255
Magenta #FF00FF 255   0 255
MediumOrchid #BA55D3 186  85 211
MediumPurple #9370DB 147 112 219
BlueViolet #8A2BE2 138  43 226
DarkViolet #9400D3 148   0 211
DarkOrchid #9932CC 153  50 204
DarkMagenta #8B008B 139   0 139
Purple #800080 128   0 128
Indigo #4B0082  75   0 130
DarkSlateBlue #483D8B  72  61 139
SlateBlue #6A5ACD 106  90 205
MediumSlateBlue #7B68EE 123 104 238

 

BEYAZ TONLARININ RENK KODLARI
HTML İSMİ HEX KODU RGB KODU
White #FFFFFF 255 255 255
Snow #FFFAFA 255 250 250
Honeydew #F0FFF0 240 255 240
MintCream #F5FFFA 245 255 250
Azure #F0FFFF 240 255 255
AliceBlue #F0F8FF 240 248 255
GhostWhite #F8F8FF 248 248 255
WhiteSmoke #F5F5F5 245 245 245
Seashell #FFF5EE 255 245 238
Beige #F5F5DC 245 245 220
OldLace #FDF5E6 253 245 230
FloralWhite #FFFAF0 255 250 240
Ivory #FFFFF0 255 255 240
AntiqueWhite #FAEBD7 250 235 215
Linen #FAF0E6 250 240 230
LavenderBlush #FFF0F5 255 240 245
MistyRose #FFE4E1 255 228 225

 

GRİ VE SİYAH TONLARININ RENK KODLARI
HTML İSMİ HEX KODU RGB KODU
Gainsboro #DCDCDC 220 220 220
LightGray #D3D3D3 211 211 211
Silver #C0C0C0 192 192 192
DarkGray #A9A9A9 169 169 169
Gray #808080 128 128 128
DimGray #696969 105 105 105
LightSlateGray #778899 119 136 153
SlateGray #708090 112 128 144
DarkSlateGray #2F4F4F  47  79  79
Black #000000   0   0   0

 

 

GÜVENLİ WEB RENKLERİNİN RENK KODLARI
Yıllar önce, bilgisayarlar sadece 256 rengi desteklerdi. Bu nedenle 216 tane Güvenli Web Renkleri ( Web Safe Colors ) ve bu renklere ait renk kodları web standardı olarak önerildi. Bu renklerin ve bu renklere ait renk kodlarının güvenilir kabul edilmesinin sebebi, çok eski bazı bilgisayarların 256 rengi desteklemesi ve monitörlerinin sadece 256 farklı renk tonunu gösterebilmesidir.
000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

 

HTML dökümanları, HTML öğeleri kullanılarak oluşturulan metin dosyalarıdır.

HTML öğeleri, HTML etiketleri kullanılarak tanımlanır.

HTML Etiketleri

  • HTML etiketleri, HTML öğelerini belirtmek için kullanılır.
  • HTML etiketleri 2 karakter ile sınırlanır. < ve >
  • Bu karakterlere grup parantezleri (angle brackets) denir.
  • HTML etiketleri çift olarak kullanılır. Örn: <b> Bu metin koyu fonttadır. </b>
  • Bu çiftlerden birincisine başlama etiketi, ikincisine ise bitiş etiketi denir.
  • Başlama ve bitiş etiketleri arasında kalan herşeye ise öğe içeriği (element contents) denir.
  • HTML etiketleri büyük/küçük harfe duyarlı değildir, yani <b> ve <B> aynı görevi görür. (Türkçe karakter olan "İ" ve "ı" harflerinin bu durumun dışında kaldığını unutmayınız.)

HTML Öğeleri

Önceki sayfadaki örneğimizi hatırlayalım:

<html>
<head>
<title>Sayfa Başlığı</title>
</head>
<body>
Bu benim ilk sayfam <b>Bu metin koyu</b>
</body>
</html>

Bu bir HTML öğesidir:

<b>Bu metin koyu</b>

HTML öğesi başlangıç etiketi olan <b> ile başladı.
HTML öğesinin içeriği: Bu metin koyu
HTML öğesi bitiş etiketi olan </b> ile sonlandırıldı.

<b> etiketinin amacı, görüntülenecek olan metinin koyu gösterilmesi gerektiğini bildirmektir.

Etiketleri neden küçük harflerle belirtiriz?

HTML etiketlerinin büyük/küçük harfe duyarlı olmadığını söylemiştik: <B> ve <b> aynıdır. Eğer Web'de gezintiye çıkarsanız bir çok sitenin kaynak kodunun bütük harflerle yapılmış olduğunu göreceksiniz..Fakat biz her zaman küçük harf kullanırız. Neden?

Eğer Web standartlarını kontrol etmek istiyorsanız küçük harf kullanmalısınız. World Wide Web Consortium (W3C) HTML 4 versiyonu ile beraber küçük harf kullanımını önerir. Ayrıca XHTML (yeni nesil HTML) dili de bunu kullanmanızı şiddetle önerir.

HTML BAŞLIK

Başlık İngilizce'de heading kelimesine tekabül eder. Etiketleri <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> ve <h6>'dır. <h1> en büyük başlığı, <h6> ise en küçük başlığı temsil eder. Şimdi şu kodu inceleyelim:

<h1>Başlık 1</h1>
<h2>Başlık 2</h2>
<h3>Başlık 3</h3>
<h4>Başlık 4</h4>
<h5>Başlık 5</h5>
<h6>Başlık 6</h6>

Ekran Çıktısı

Başlık 1

Başlık 2

Başlık 3

Başlık 4

Başlık 5
Başlık 6

 Görüldüğü gibi <h1> en büyük başlığı, <h6> ise en küçük başlığı simgeliyor.

HTML Nedir?

Hiper Metin İşaretleme Dili (İngilizce Hypertext Markup Language, kısaca HTML) web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Dilin son sürümü HTML5’tir.

HTML, bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Zira HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamaz. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili denilememesinin nedeni tam olarak budur. Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir. HTML kodunu web tarayıcıları okur, yorumlar ve görsel hale dönüştürürler, dolayısıyla aynı HTML kodunun farklı tarayıcılarda farklı sonuç vermesi olasıdır.

Küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına yazılan HTML komutları kullanılarak yazılır. İşaretlenen metnin başını ve sonunu belirtmek için çoğunlukla çift olarak kullanılırlar.

Örnek:

<h1>Selam</h1>

 Ancak işaretlemek yerine metnin bir yerine bir işaret konacaksa tek olarak da kullanılabilirler.

Örnek: 

<img alt="" />

 

 

İşaretleme dili olan Html, web sayfalarının hazırlanmasında kullanılan sistemdir. Bir programlama dili olmayan Html bilgisayarlarımızda kullandığımız web sitelerinin oluşturulmasında kullanılır. Chrome, Fİrefox ve İnternet Explorer gibi tarayıcılar html kodlarını işleyerek bu kodları web sayfasına dönüştürür.

HTML Neler Sunuyor?

- Görsel, yazı ve video gibi içeriklerin web sayfasına konumlandırılmasını sağlamaktadır.

- Oluşturulan bu içeriklerin doğru şekilde internet sitelerinde görüntülenmesini sağlar.

- Arama motorlarına web siteleri hakkında bilgi verir.

Html kodu yazmak için bilgisayarlara bir program yüklemek gerekmez. Wordpad, not defteri ya da word gibi ortalarda bir metin editörü html sayfaları oluşturabilir. Kod yazmayı daha kolay hale getirmek için dreamwear, sublime Text ve notepad++ gibi araçlar kullanılabilir. Yazılan html kodları kaydedilirken htm, xhtml ve html gibi tarayıcıların anlayacağı şekilde kaydedilmesi gerekir.

HTML Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

A- ,, şeklinde () büyüktür ifadesi ile yazılan birime tag denir.

B- Açılan etiketler kapatılmalıdır. Etiketler / işareti ile kapatılır.

C- Html kodları yazılırken Türkçe karakter yer almaz.

D- Bu etiketler yazılırken küçük ya da büyük harf tercih edilebilir. Ancak genellikle küçük harfler tercih edilir.

HTML Etiketleri ve HTML Etiketlerinin Anlamları

- Html: Tüm etiketleri saran, html kodu ile kodlama işleme yapılması gerektiğini belirten sayfanın başında açılarak sayfanın sonunda da kapatılan etiketin adıdır.

- Head: Hazırlanan site ile alakalı içerik ve tanımların yer aldığı bölümdür. Bu alanda yer alan kodlar sitede görünmez.

- Body: Bu alan tüm sitenin görüntülendiği ve siteye giren herkesin görebildiği alandır. Kullanılan etiketlerin büyük kısmı body alanı üzerinde yer bulunur.

Metin Düzenleme Etiketleri

tagının içine yazılan metin düzenleme etiketleri tek tek incelendiğinde şu detaylar öne çıkıyor.

1) Başlık Etiketi: Başlık eklemek için bu başlık kullanılır.

Başlıktaki h, İngilizce heading yani başlık demektir. h1, h2, h3, h4, h5, h6 olarak 6 değişik şekilde başlık boyutu vardır. EN büyük başlık için h1 tercihi kullanılır.

2) Kalınlık Etiketi: Yazıları kalın yapmak için etiketi tercih edilir. İngilizce bol kelimesi kalın demektir. Bu kelimenin baş harfi kullanılarak simgesi oluşturulmuştur.

3) İtalik (eğik yazı) Etiketi: Eğik yazım için bu etiket tercih edilir. İngilizce ıtalic kelimesinin baş harfi kullanılarak simgesi oluşturulmuştur. Vurgu yapılması gereken yerde bu etiket kullanılır.

4) Altını Çiz etiketi: İstenen yerlerin altını çizmekte kullanılan bu etiket İngilizce underline kelimesinin baş harfi ile oluşturulmuştur.

5) Alt Satıra Geç Etiketi: Alt satıra geçmek için html kodu yazarken enter tuşu işe yaramaz. Bu işlem için etiketi ile html de alt satıra geçilir.

6) Paragraf Etiketi: Uzun yazılarda okunurluğu arttırmak için metni paragrafla bölmek için etiketi kullanılır.

7) Etiketi: Bu etiket yazının renk ayarla işlemi, yazı boyutu değiştirme işlemi ve yazı tipini değiştirme işlemini yapmak için bu etiket kullanılır. Bu üç işlemi aynı etiket ile yapmak için 1 ve 7 arasındaki parametreler etiket içinde kullanılır.

HTML'de Bağlantı Oluşturma

Html'de bağlantı oluşturma aslında gezinti işlemlerinin temelini oluşturur. Web sayfası birçok alt başlık menüden meydana gelir bunun için html kodları bu alanlar arası bağlantı oluşturarak bağlantı ağı oluşturulur.

- Site İçi Bağlantı Oluşturma: etiketi ile web sayfası içinde bağlantı ağı oluşturulabilir.

- Site Dışı Bağlantı oluşturma: Site dışı bağlantı dendiğinde siteniz ile Facebook ile bağlantı kurulabilir. Site dışı bağlantı yapılırken site adının baş kısmına https:// ya da http:// ön eki eklenmesi gerekir.