Yazdır
Kategori: Görüntü İşleme ve Matlab
Gösterim: 2320

Matris işlemleri
Matris Tanımlama:

MATLAB programında matris tanımlaması vektör tanımlama işlemine benzerdir, satırlar arasında ; karakteri kullanılır.
Örnek :
>>a=[3,5,4;10,5,20;4,15,12]
Tanımlama sonucu:

Matrisleri Toplama:
>> a=[3,5,4;10,5,20;4,15,12];
>> b=[-3,6,-1;10,-6,2;5,7,-10];
>>c=a+b
Komut Sonucu:Matrisleri Çıkarma:
>> a=[3,5,4;10,5,20;4,15,12];
>> b=[-3,6,-1;10,-6,2;5,7,-10];
>>c=a-b
Komut Sonucu:


Matris Çarpımı :
>> a=[3,5,4;10,5,20;4,15,12];
>> b=[-3,6,-1;10,-6,2;5,7,-10];
>>c=a*b
 Komut Sonucu:


Matris Transpozu:
>> a=[3,5,4;10,5,20;4,15,12];
>>c=a'
 Komut Sonucu:


Matris Tersi :
>> a=[3,5,4;10,5,20;4,15,12];
>>c=inv(a)
 Komut Sonucu:Denklem Takımı Çözme :

Denklem takımlarını çözerken MATLAB’in matris tersi alma işlemindeki üstünlüğünden yararlanılmaktadır.

>>a=[3,5,-9;-8,-6,5;10,3,-6];
>>b=[-3;10;-8];
>>c=inv(a)*b
yada
>>c=a\b
Komut Sonucu:
x = -0.7928
y = -1.0279
z = -0.5020

Matris Determinantı:

Bir matrisin determinantını bulma.
>>a=[3,5,-9;-8,-6,5;10,3,-6];
>>b=det(a)
Komut Sonucu: -251
Verilen Noktalardan Eğri Geçirme (Curve Fitting) :
Verilen x ve y en az hata ile sağlayan istenilen derecedeki polinoma ait katsayıları bulma.
>>x=[1,3,5,6,9,12,15];
>>y=[4,8,15,9,12,20,24];
>>polyfit(x,y,3) (3. dereceden bir polinom)
Komut Sonucu: 0.0138 -0.3082 3.0503 1.6163
Polinom : 0.0138 -0.3082 + 3.0503 + 1.6163