Yazdır
Kategori: Görüntü İşleme ve Matlab
Gösterim: 1351

MATLAB’e ait yardımcı komutlar

Yardımcı komutlar başlığı ile sözedilen komutlar MATLAB komut satırında kullanılabilen sistem komutları, ekran ve hafıza ile ilgili komutlardır. MATLAB programı büyük/küçük harf duyarlıdır (case sensitive). Bu nedenle komutlar küçük harfler ile kullanılmalı, değişken tanımlamalarında da küçük ve büyük harf değişkenlerin farklı rakamları isimlendirmek için kullanılabileceğine dikkat edilmelidir.

dir : DOS işletim sisteminde kullanıldığı gibi aktif dizin içerisindeki dosyaların listesini görmek için kullanılan komuttur.

>>dir ↵ (Enter)

pwd : Aktif dizini görüntülemek için kullanılan komuttur.

>>pwd ↵ (Enter)

clc : DOS işletim sistemindeki CLS (CLear Screen) komutu ile aynı işlevi gören komuttur. Ekranı temizlemek için kullanılır.

>>clc ↵ (Enter)

whos: MATLAB programında o ana kadar tanımlanmış tüm değişkenleri görüntüler.

>>whos ↵ (Enter)

clear : MATLAB programında o ana kadar tanımlanmış tüm değişkenleri hafızadan silmek için kullanılan komuttur.

>>clear ↵ (Enter)

cd : MATLAB programı komut satırından aktif dizini değiştirmek için kullanılan komuttur.

>>cd dizinadı ↵ (Enter)

help : MATLAB programında bir komuta ait yardım istenildiğinde komut satırında yardım alınacak komut ile birlikte kullanılır.

>>help komutadı ↵ (Enter)

lookfor : MATLAB programı içerisinde genel bir arama yapmak için kullanılan komuttur.

>>lookfor konuadı↵ (Enter)