Matlab kullanarak bir resmi kesmek için imcrop komutu kullanılabilir.

mevcut resmimiz bu olsun. bu resimden 1. penguen in kafasını kesip almak istiyoruz. Aşağıdaki kodla birlikte imcrop u kullanabiliriz.

a=imread('1.png');
a=imcrop(a,[162 64 237 135])
figure;
imshow(a);

 Öncelikle imread ile resmi okuduk

bir adet vektör oluşturduk. bu vektörde ilk sayı kesmeye nereden başlayacağımızı gösteren X değişkeni. İkinci sayı kesmeye nereden başlayacağımızı gösteren Y değişkeni. Üçüncü sayı kesmek istediğimiz yükseklik ve dördüncü sayı kesmek istediğimiz genişlik.

Yani biz (162,64) piksellerinden başlayıp sağa doğru 135 ve aşağı doğru 237 piksel uzunluğunda bir dikdörtgen oluşturup onu kesersek aşağıdaki resmi oluşturmuş oluyoruz.