solve fonksiyonu, cebirsel denklemlerin sembolik çözümünü verir. Genel formatı:
solve('denk1','denk2',...,'denkN') şeklindedir.

Örnek:
f(x)=x2-x-6 fonksiyonun çözüm kümesini bulunuz.

solve('x^2-x-6') 

veya

 

syms x, solve(x^2-x-6)

ans =
[-2]
[ 3]

Yani Ç={-2,3} bulunur.

 

Örnek:

x2+xy+y=3x2-4x+3=0
denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz.


[x,y] = solve('x^2 + x*y + y = 3','x^2 - 4*x + 3 = 0')

x =
[ 1]
[ 3]
y =
[ 1]
[ -3/2]


Yani  Ç={ (1,1) , (3,-3/2) }