Türev alma işleminde kullanılan fonksiyon adı diff olup sembolik işlem mantığı çerçevesinde genel formatı:
– diff(S), S’in türevini alır.
– diff(S,v), S’in v’ye göre türevini alır.
– diff(S,n), n pozitif bir tamsayı olmak üzere n. dereceden türevini alır.
– diff(S,'v',n) veya diff(S,n,'v'), S’in v’ye göre n. dereceden türevini alır.
şeklindedir.

Türevin x=p’deki değerini bulmak için

subs(turev,x,p)

Örnek:

f(x)=5x3+ax2+bx -14 (a ve b sabit değerdir) fonksiyonunun türevini bulunuz.

syms a b c x
» f=5*x^3+a*x^2+b*x-14;
» diff(f)
ans =
15*x^2+2*a*x+b