printDocument1.DefaultPageSettings.Landscape = true;

bu değeri printDocument1 nesnesinin örneği aldığı yere veya form uygulaması kullanıyorsanız form_load içine yazmalısınız

SELECT SORGUSU

Select sorguları bir veya daha fazla tablodan istenilen bilgileri alarak görüntülemek için kullanılır. Select sorguları sadece listeleme işi yapar, tablo(ların) orjinal hallerinde bir değişiklik yaratmazlar.

Select komutundan sonra görüntülenecek alanların ismi yazılır.

From komutu ile bu alanların yer aldığı tablonun ismi belirtilir.

Eğer kayıtlara sınırlama getirilecek ise Where komutu ile birlikte koşul belirtilir.

Kayıtların artan ya da azalan şekilde sıralanarak listelenmesi isteniyorsa Order By komutu kullanılır.

Aşağıda örnek bir tablo oluşturulup bu tablo için örnek sorgular yazılmıştır.

Form üzerindeki datagridview nesnenizde o an ne görünüyorsa aynen o şekilde yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.Yapmanız gerekenler

Öncelikle using System.Collections; kütüphanesini tanımlayın

dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() // Bu ifadede geçen satırın anlamı şu şekildedir.
//CurrentRow=Seçili satır demektir.
//Cells[0].Value=Seçili satırın 0. hücresindeki değer demektir.
//ToString()= Bu da ifadedin string ifadeye çevirilmesidir.

Bu ifade Form ekranında dataGridView e çift tıklanarak kod ekranı içine girilerek yazılır.

Bu örnekte C# tan gönderilen verileri Word Şablonunda oluşturulan adres mektup birleştirme Alanı eklemeyi  göstereceğim.

Kullandığım program Visual Studio 2015 ve office 2010. Office 2016 ile yaptığım denemelerde başarılı olamadım. Office 2016, visual studio 2015 ile uyumlu değilmiş. O yüzden daha eski office versiyonunu tercih ettim.

Visual studiodaki TEXTBOX alanlarını word dosyası içinde göstermek için Word ün MERGEFIELD özelliğinden yararlandım.