Form 1 içine yazılacaklar

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Form2 frm2 = new Form2();
    this.Hide();
    frm2.Show();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}

 

Form 2 içine yazılacaklar

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Form1 frm1 = new Form1();
    this.Hide();
    frm1.Show();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}

 

printDocument1.DefaultPageSettings.Landscape = true;

bu değeri printDocument1 nesnesinin örneği aldığı yere veya form uygulaması kullanıyorsanız form_load içine yazmalısınız

SELECT SORGUSU

Select sorguları bir veya daha fazla tablodan istenilen bilgileri alarak görüntülemek için kullanılır. Select sorguları sadece listeleme işi yapar, tablo(ların) orjinal hallerinde bir değişiklik yaratmazlar.

Select komutundan sonra görüntülenecek alanların ismi yazılır.

From komutu ile bu alanların yer aldığı tablonun ismi belirtilir.

Eğer kayıtlara sınırlama getirilecek ise Where komutu ile birlikte koşul belirtilir.

Kayıtların artan ya da azalan şekilde sıralanarak listelenmesi isteniyorsa Order By komutu kullanılır.

Aşağıda örnek bir tablo oluşturulup bu tablo için örnek sorgular yazılmıştır.

Form üzerindeki datagridview nesnenizde o an ne görünüyorsa aynen o şekilde yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.Yapmanız gerekenler

Öncelikle using System.Collections; kütüphanesini tanımlayın

dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() // Bu ifadede geçen satırın anlamı şu şekildedir.
//CurrentRow=Seçili satır demektir.
//Cells[0].Value=Seçili satırın 0. hücresindeki değer demektir.
//ToString()= Bu da ifadedin string ifadeye çevirilmesidir.

Bu ifade Form ekranında dataGridView e çift tıklanarak kod ekranı içine girilerek yazılır.