Microsoft Visual Studio 2015 Türkçe (Turkish) Dil Paketi 

 
Visual Studio 2015 Dil Paketi, kullanıcı arabiriminin farklı dillerde görüntülenmesini sağlar. Dil Paketi'ni yükledikten sonra diller arasında geçiş yapabilirsiniz.
Üst menüde ; Tools / Options / Environment / International Settings bölümünü seçin sağ taraftaki Language bölümünden değiştirebilirsiniz.
Dil Paketini yükleyebilmeniz için Visual Studio Enterprise 2015, Visual Studio Professional 2015 veya Visual Studio Community 2015 yüklü olmalıdır.
 
Yani şair burada; site yöneticiniz gibi paketi yükleyip otomatik dil değişsin diye beklemeyin. Bi zahmet üst menüyü kullanarak siz değiştirin diyor :)

(intellisense auto select) denen süper özelliktir kendisi. visual studio ile kod yazarken siz MessageBox yazacağınız zaman Messa dersiniz kod tamamlama gelir onu seçer siz bir sonraki karakterinize bastığınızda (Veya enter) otomatik olarak MessageBox olur. Kısaca CTRL+ ALT + SPACE tusları ile otomatik seçen kod tamamlamayı geri açabilirsiniz. bu basit ipucu aklınızda olsun.

int toplam = 0;
int sayi;
int kacadetsayi;
int enbuyuk;
int enkucuk;
Console.Write("Kac adet sayi üretmek istiyorsunuz: ");
kacadetsayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Üst limit giriniz: ");
enbuyuk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Alt limit giriniz: ");
enkucuk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Üretilecek Sayılar {0} ile {1} arasında {2} adet olacak ", enkucuk, enbuyuk, kacadetsayi);
Random rastgele = new Random();
for (int i = 0; i < kacadetsayi; i++)
{
  sayi = rastgele.Next(enkucuk, enbuyuk);        
  Console.WriteLine("Uretilen {0}. sayı = {1} ",i+1,sayi);
  toplam = toplam + sayi;
}
Console.WriteLine("Üretilen Tüm Sayıların Toplamı = {0}",toplam);
Console.ReadKey();

 

 Öğrencim Barış DEMİR in katkılarıyla

Bu program 0-9999 arası girilen sayıların yazılışını verir.

Programın ekran Çıktısı

 

PROGRAM KODLARI: