Label özelliklerinden Autosize ı False yapılırsa multiline elde edilir.

radiobutton seçim yapılıp yapılmadığının kontrolü

radiobutton.checked

şeklinde kullanılır.

Eğer Form açıldığında varsayılan olarak seçili gelmesi isteniyorsa FORM içine

radiobutton.checked=true;

şeklinde yazılabilir.

Bu makalemizde sizlere Access veritabanı bağlantı cümlelerini tanıtacağız.

MICROSOFT ACE OLE DB 12.0

Standart:

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;

Data Source=C:\myFolder\myAccessFile.accdb;

Persist Security Info=False; 

Veritabanı Şifreli:

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;

Data Source=C:\myFolder\myAccessFile.accdb;

Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;

 

 

kaynak: https://www.connectionstrings.com/access/

C# ta birden fazla formumuz varsa çalıştırdığımız zaman ilk oluşturduğumuz form gözükmektedir. Eğer biz ilk oluşturduğumuz form değil de 2. yada 3. oluşturduğumuz formun yani Form2, Form3 yada farklı bir formun ilk açılışta gelmesini istiyorsak yapılması gerekenler sırasıyla;

Solution Explorer” panelinde Program.cs üzerinde çift tıklanır.

 

ve son olarak gelen kod penceresinde

 

Form1 yazan bölüme hangi formun ilk olarak çalışmasını istiyorsak onun ismi yazılır. (Örnek: Form2).