private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
   this.WindowState =FormWindowState.Maximized;
  } 

 

Label özelliklerinden Autosize ı False yapılırsa multiline elde edilir.

radiobutton seçim yapılıp yapılmadığının kontrolü

radiobutton.checked

şeklinde kullanılır.

Eğer Form açıldığında varsayılan olarak seçili gelmesi isteniyorsa FORM içine

radiobutton.checked=true;

şeklinde yazılabilir.

Bu makalemizde sizlere Access veritabanı bağlantı cümlelerini tanıtacağız.

MICROSOFT ACE OLE DB 12.0

Standart:

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;

Data Source=C:\myFolder\myAccessFile.accdb;

Persist Security Info=False; 

Veritabanı Şifreli:

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;

Data Source=C:\myFolder\myAccessFile.accdb;

Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;

 

 

kaynak: https://www.connectionstrings.com/access/