C# programında bulunan Combobox kontrolüne veritabanı‘ na bağlanarak veri çekme işlemini gösteren küçük bir örnek yapacağız. Bazı durumlarda veritabanında bulunan verilerin comboBox’ ta listelenmesini isteyebiliriz. Örneğimizde dbSehir.accdb isimli Access veritabanından iller tablosuna bağlanarak şehir isimlerini Combobox kontrolüne çekeceğiz.

 

Öncelikle veritabanımızı oluşturup projemizin içinde “…/Bin/Debug” klasörü içine kopyalıyoruz.

Formumuza 1 adet Combobox ekledikten sonra aşağıdaki kodları yazıyoruz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
 
namespace ComboboxVeri
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection con;
    OleDbCommand cmd;
    OleDbDataReader dr;
 
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
 
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=dbSehir.accdb");
      cmd = new OleDbCommand();
      con.Open();
      cmd.Connection = con;
      cmd.CommandText = "SELECT * FROM iller";
      dr = cmd.ExecuteReader();
 
      while (dr.Read())
      {
        comboBox1.Items.Add(dr["il_adi"]);
        
      }
      con.Close();
    }
  }
}
 

 

textbox'ın özelliklerinde charactercasing özelliğini upper yaparsanız textbox içinde yazılanlar büyük harf ile yazılır.

int say,girsay,toplam,ortalama,tss,css,ebs,eks;
      toplam = 0;
      ortalama = 0;
      tss = 0;
      css = 0;
      ebs = 0;
      eks = 100;

      for (say = 1; say < 11; say++)
      {
        Console.WriteLine("{0} sayiyi giriniz:", say);
        girsay = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        //BURADA TOPLAM HESAPLANDI
        toplam = toplam + girsay;
        //BURADA ORTALAMA ALINDI
        ortalama = toplam / 10;
        //BURADA TEK CIFT KONTROLU YAPILDI
        if (girsay % 2 == 0)
        {
          css = css + 1;
        }
        else
        {
          tss = tss + 1;
        }
        if (girsay > ebs)
        {
          ebs = girsay;
        }
        if (girsay < eks)
        {
          eks = girsay;
        }
      }

      Console.WriteLine("Girilen sayilarin toplami {0}", toplam);
      Console.WriteLine("Girilen sayilarin ortalamasi {0}", ortalama);
      Console.WriteLine("Girilen TEK sayilarin sayisi {0}", tss);
      Console.WriteLine("Girilen CIFT sayilarin sayisi {0}", css);
      Console.WriteLine("Girilen En KÜÇÜK sayi {0}", eks);
      Console.WriteLine("Girilen En BÜYÜK sayi {0}", ebs);
      Console.ReadLine();

 

Program 2 sınav notu ve 2 performans notunun ortalaması bularak notsal karşılığını verir.

while içindeki 4>3 ün bir anlamı yok. while ın sonsuz döngüye girmesini sağlamak için yapıldı. Girilen not 0 ile 100 arasında değilse, Programda tekrar girmeniz konusunda diretiyor.

 int not1, not2, perf1, perf2, ort, toplam;

      while (4 > 3)
      {
        Console.WriteLine("1. notu giriniz: ");
        not1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (not1 > 0 && not1 <= 100)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("HATALI GIRIS. LÜTFEN TEKRAR DENEYINIZ.");
      }
      while (4 > 3)
      {
        Console.WriteLine("2. notu giriniz: ");
        not2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (not2 > 0 && not2 <= 100)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("HATALI GIRIS. LÜTFEN TEKRAR DENEYINIZ.");
      }
      while (4 > 3)
      {
        Console.WriteLine("1. performans notunu giriniz: ");
        perf1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (perf1 > 0 && perf1 <= 100)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("HATALI GIRIS. LÜTFEN TEKRAR DENEYINIZ.");
      }
      while (4 > 3)
      {
        Console.WriteLine("2. performans notunu giriniz: ");
        perf2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (perf2 > 0 && perf2 <= 100)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("HATALI GIRIS. LÜTFEN TEKRAR DENEYINIZ.");
      }

      toplam = not1 + not2 + perf1 + perf2;
      ort = toplam / 4;
      Console.WriteLine("ORTALAMANIZ: {0}", ort);
      if (ort < 50)
      {
        Console.WriteLine("BASARISIZ!!!! ");
      }
      else if (ort >= 50 && ort < 60)
      {
        Console.WriteLine("GEÇER ");
      }
      else if (ort >= 60 && ort < 70)
      {
        Console.WriteLine("ORTA ");
      }
      else if (ort >= 70 && ort < 85)
      {
        Console.WriteLine("IYI ");
      }
      else if (ort >= 85 && ort < 101)
      {
        Console.WriteLine("PEKIYI ");
      }
      Console.ReadLine();

 

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
 {
  this.WindowState =FormWindowState.Maximized;
 }