Bu örnekte C# tan gönderilen verileri Word Şablonunda oluşturulan adres mektup birleştirme Alanı eklemeyi  göstereceğim.

Kullandığım program Visual Studio 2015 ve office 2010. Office 2016 ile yaptığım denemelerde başarılı olamadım. Office 2016, visual studio 2015 ile uyumlu değilmiş. O yüzden daha eski office versiyonunu tercih ettim.

Visual studiodaki TEXTBOX alanlarını word dosyası içinde göstermek için Word ün MERGEFIELD özelliğinden yararlandım.

C# programında bulunan Combobox kontrolüne veritabanı‘ na bağlanarak veri çekme işlemini gösteren küçük bir örnek yapacağız. Bazı durumlarda veritabanında bulunan verilerin comboBox’ ta listelenmesini isteyebiliriz. Örneğimizde dbSehir.accdb isimli Access veritabanından iller tablosuna bağlanarak şehir isimlerini Combobox kontrolüne çekeceğiz.

 

Öncelikle veritabanımızı oluşturup projemizin içinde “…/Bin/Debug” klasörü içine kopyalıyoruz.

Formumuza 1 adet Combobox ekledikten sonra aşağıdaki kodları yazıyoruz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
 
namespace ComboboxVeri
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection con;
    OleDbCommand cmd;
    OleDbDataReader dr;
 
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
 
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=dbSehir.accdb");
      cmd = new OleDbCommand();
      con.Open();
      cmd.Connection = con;
      cmd.CommandText = "SELECT * FROM iller";
      dr = cmd.ExecuteReader();
 
      while (dr.Read())
      {
        comboBox1.Items.Add(dr["il_adi"]);
        
      }
      con.Close();
    }
  }
}
 

 

textbox'ın özelliklerinde charactercasing özelliğini upper yaparsanız textbox içinde yazılanlar büyük harf ile yazılır.

int say,girsay,toplam,ortalama,tss,css,ebs,eks;
      toplam = 0;
      ortalama = 0;
      tss = 0;
      css = 0;
      ebs = 0;
      eks = 100;

      for (say = 1; say < 11; say++)
      {
        Console.WriteLine("{0} sayiyi giriniz:", say);
        girsay = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        //BURADA TOPLAM HESAPLANDI
        toplam = toplam + girsay;
        //BURADA ORTALAMA ALINDI
        ortalama = toplam / 10;
        //BURADA TEK CIFT KONTROLU YAPILDI
        if (girsay % 2 == 0)
        {
          css = css + 1;
        }
        else
        {
          tss = tss + 1;
        }
        if (girsay > ebs)
        {
          ebs = girsay;
        }
        if (girsay < eks)
        {
          eks = girsay;
        }
      }

      Console.WriteLine("Girilen sayilarin toplami {0}", toplam);
      Console.WriteLine("Girilen sayilarin ortalamasi {0}", ortalama);
      Console.WriteLine("Girilen TEK sayilarin sayisi {0}", tss);
      Console.WriteLine("Girilen CIFT sayilarin sayisi {0}", css);
      Console.WriteLine("Girilen En KÜÇÜK sayi {0}", eks);
      Console.WriteLine("Girilen En BÜYÜK sayi {0}", ebs);
      Console.ReadLine();

 

Program 2 sınav notu ve 2 performans notunun ortalaması bularak notsal karşılığını verir.

while içindeki 4>3 ün bir anlamı yok. while ın sonsuz döngüye girmesini sağlamak için yapıldı. Girilen not 0 ile 100 arasında değilse, Programda tekrar girmeniz konusunda diretiyor.

 int not1, not2, perf1, perf2, ort, toplam;

      while (4 > 3)
      {
        Console.WriteLine("1. notu giriniz: ");
        not1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (not1 > 0 && not1 <= 100)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("HATALI GIRIS. LÜTFEN TEKRAR DENEYINIZ.");
      }
      while (4 > 3)
      {
        Console.WriteLine("2. notu giriniz: ");
        not2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (not2 > 0 && not2 <= 100)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("HATALI GIRIS. LÜTFEN TEKRAR DENEYINIZ.");
      }
      while (4 > 3)
      {
        Console.WriteLine("1. performans notunu giriniz: ");
        perf1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (perf1 > 0 && perf1 <= 100)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("HATALI GIRIS. LÜTFEN TEKRAR DENEYINIZ.");
      }
      while (4 > 3)
      {
        Console.WriteLine("2. performans notunu giriniz: ");
        perf2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (perf2 > 0 && perf2 <= 100)
        {
          break;
        }
        Console.WriteLine("HATALI GIRIS. LÜTFEN TEKRAR DENEYINIZ.");
      }

      toplam = not1 + not2 + perf1 + perf2;
      ort = toplam / 4;
      Console.WriteLine("ORTALAMANIZ: {0}", ort);
      if (ort < 50)
      {
        Console.WriteLine("BASARISIZ!!!! ");
      }
      else if (ort >= 50 && ort < 60)
      {
        Console.WriteLine("GEÇER ");
      }
      else if (ort >= 60 && ort < 70)
      {
        Console.WriteLine("ORTA ");
      }
      else if (ort >= 70 && ort < 85)
      {
        Console.WriteLine("IYI ");
      }
      else if (ort >= 85 && ort < 101)
      {
        Console.WriteLine("PEKIYI ");
      }
      Console.ReadLine();