int toplam = 0;
int sayi;
int kacadetsayi;
int enbuyuk;
int enkucuk;
Console.Write("Kac adet sayi üretmek istiyorsunuz: ");
kacadetsayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Üst limit giriniz: ");
enbuyuk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Alt limit giriniz: ");
enkucuk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Üretilecek Sayılar {0} ile {1} arasında {2} adet olacak ", enkucuk, enbuyuk, kacadetsayi);
Random rastgele = new Random();
for (int i = 0; i < kacadetsayi; i++)
{
  sayi = rastgele.Next(enkucuk, enbuyuk);        
  Console.WriteLine("Uretilen {0}. sayı = {1} ",i+1,sayi);
  toplam = toplam + sayi;
}
Console.WriteLine("Üretilen Tüm Sayıların Toplamı = {0}",toplam);
Console.ReadKey();

 

 Öğrencim Barış DEMİR in katkılarıyla