Yazdır
Kategori: C #
Gösterim: 1282

Bu program 0-9999 arası girilen sayıların yazılışını verir.

Programın ekran Çıktısı

 

PROGRAM KODLARI:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;


namespace ödev
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("0-9999 arası girilen sayıların yazılışını veren program\n");

      do
      {
        try
        {
          int sayi, i = 0;
          do
          {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

            Console.Write("Lütfen Bir Sayı Giriniz = ");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            if (sayi > 9999 || sayi < 0)
            {
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
              Console.WriteLine("Hatalı giriş lütfen bir tuşa basınız !!! \n ");
              Console.ReadKey(true);
            }
            else
            {
              i++;
            }
          }
          while (i != 1);
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.WriteLine("{0} Sayısı", sayi);
          switch (sayi / 1000)
          {
            case 9: Console.Write("Dokuzbin "); break;
            case 8: Console.Write("Sekizbin "); break;
            case 7: Console.Write("Yedibin "); break;
            case 6: Console.Write("Altıbin "); break;
            case 5: Console.Write("Beşbin "); break;
            case 4: Console.Write("Dörtbin "); break;
            case 3: Console.Write("Üçbin "); break;
            case 2: Console.Write("İkibin "); break;
            case 1: Console.Write("Bin "); break;
          }
          switch (sayi % 1000 / 100)
          {
            case 9: Console.Write("Dokuzyüz "); break;
            case 8: Console.Write("Sekizyüz "); break;
            case 7: Console.Write("Yediyüz "); break;
            case 6: Console.Write("Altıyüz "); break;
            case 5: Console.Write("Beşyüz "); break;
            case 4: Console.Write("Dörtyüz "); break;
            case 3: Console.Write("Üçyüz "); break;
            case 2: Console.Write("İkiyüz "); break;
            case 1: Console.Write("Yüz "); break;
          }
          switch ((sayi % 100) / 10)
          {
            case 9: Console.Write("Doksan "); break;
            case 8: Console.Write("Seksen "); break;
            case 7: Console.Write("Yetmiş "); break;
            case 6: Console.Write("Altmış "); break;
            case 5: Console.Write("Elli "); break;
            case 4: Console.Write("Kırk "); break;
            case 3: Console.Write("Otuz "); break;
            case 2: Console.Write("Yirmi "); break;
            case 1: Console.Write("On "); break;
          }
          switch ((sayi % 10))
          {
            case 9: Console.Write("Dokuz "); break;
            case 8: Console.Write("Sekiz "); break;
            case 7: Console.Write("Yedi "); break;
            case 6: Console.Write("Altı "); break;
            case 5: Console.Write("Beş "); break;
            case 4: Console.Write("Dört "); break;
            case 3: Console.Write("Üç "); break;
            case 2: Console.Write("İki "); break;
            case 1: Console.Write("Bir "); break;
          }
          if (sayi == 0)
            Console.WriteLine("Sıfır ");
          Console.Write("Şeklinde Okunur \n\n\n");
        }
        catch (Exception sorun)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.WriteLine("Hatalı giriş lütfen bir tuşa basınız !!! \n", sorun);
          Console.ReadKey(true);
        }
      } while (true);
    }
  }
}

 Öğrencim Mahmuthan BİLENSARI nın katkılarıyla