C# Performans Ödevleri Çözümleri

Ödev1
Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanının hangisi olduğunu ekrana yazan programı yazın.

int[] sayilar = new int[4];// 4 sayıdan oluşan bir integer dizi tanımladık
      int buyuk = 0; // en büyük olan sayıyı tutmak için bir integer değer tanımladık ve 0 a eşitledik
      for (int i = 0; i < 4; i++) // 4 sayı almak için bir döngü oluşturduk
      {
        //döngü içinde
        Console.WriteLine(i + 1 + ". sayıyı giriniz:"); // sayıları tek tek almak için ekrana yazdırdık
        sayilar[i] = int.Parse(Console.ReadLine());// alınan her sayıyı sayilar dizisi içerisine attık
      }
      for (int i = 0; i < 4; i++)//burada en büyük sayıyı bulmak için döngü oluşturduk 4 yerine sayilar.Length de kullanılabilir
      {
        if (buyuk < sayilar[i]) //buyuk değerini dizi içindeki sayı ile karşılaştırıyoruz eğer küçükse
          buyuk = sayilar[i]; // buyuk değerini dizideki sayıya eşitliyor
      }
      Console.WriteLine("Girilen sayılar arasından en büyük sayı: " +buyuk); // en son büyük sayıyı ekrana yazdırıyoruz
      Console.ReadKey();

 Ödev2
Bir çalışanın maaşı 1000 TL’dir ve çalıştığı şirketle yıllık %15 artış ile anlaşmıştır. Beş yıl sonra maaşını hesaplayan programı yazın.

Ödev3
Bir bankamatik müşterisine bankamatikten çekmek istediği para sorulacak. Çekeceği paraya göre kaç tane 200’lük, kaç tane 100’lük, kaç tane 50’lik, kaç tane 20’lik, kaç tane 10’luk ve kaç tane 5’lik verilmesi gerektiğini bulan programı yazın.

Console.WriteLine("***************************************");
Console.WriteLine("* BANKAMATİK PARA ADEDİ HESAPLAYICISI *");
Console.WriteLine("***************************************\n");
int sayi, kalan = 0, bolum;
Console.Write("Çekmek istediğiniz miktarı giriniz: ");
sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
bolum = sayi / 200;
kalan = sayi;
kalan = kalan - (bolum * 200);
Console.WriteLine("200 lük : " + bolum);
bolum = kalan / 100;
Console.WriteLine("100 lük : " + bolum);
kalan = kalan - (bolum * 100);
bolum = kalan / 50;
Console.WriteLine("50 lik : " + bolum);
kalan = kalan - (bolum * 50);
bolum = kalan / 10;
Console.WriteLine("10 lik : " + bolum);
kalan = kalan - (bolum * 10);
bolum = kalan / 5;
Console.WriteLine("5 lik : " + bolum);

Console.ReadKey();

Ödev4
Klavyeden girilecek n sayısının Faktöriyelini (n!) hesaplayan ve yazdıran programı yazınız.

 int sayi= 0;
 int sonuc = 1;
 Console.WriteLine("Faktoriyeli hesaplanacak sayıyı giriniz");
 sayi =Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  for (int i = 1; i&lt; = sayi; i++)
  {
   sonuc = sonuc * i;
  }
 Console.WriteLine("{0} sayısının faktoriyeli {1}", sayi, sonuc);
 Console.ReadKey();

Ödev5
Klavyeden girilen 20 tamsayının kaçının sıfır, kaçının tek ve kaçının çift olduğunu bulan ve yazdıran programı yazınız.

Ödev6
Klavyeden verilen bir sayının (X) yine klavyeden verilen i. üssünü ( Xi ), üs alma işlemini kullanmadan hesaplayan ve ekrana yazdıran bir bilgisayar programı hazırlayınız.

Ödev7
Kullanıcının girdiği sayıya ait çarpım tablosunu yazdıran programı hazırlayın.

Ödev8
Bir kenar uzunluğu kullanıcı tarafından girildiği halde * işareti ile kare oluşturan programı hazırlayın.

içi dolu kare

      int a;
      Console.WriteLine("Bir Sayi giriniz: ");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 1; i <= a ; i++)
      {
        for (int j = 1; j <= a; j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.Write("\n");
      }
      Console.ReadKey();

içi boş kare

int yildiz,i,j,k,m;
      Console.WriteLine("Bir sayı giriniz: ");
      yildiz=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      //üst taraf
      for (i = 0; i < yildiz ; i++)
      {
        Console.Write("*");
      }
      Console.Write("\n");
      //orta kısım

      for (k = 0; k < yildiz-2; k++)
      {
        Console.Write("*");
        for (j = 0; j < yildiz - 2; j++)
        {
          Console.Write(" ");
        }
        Console.Write("*");
        Console.Write("\n");
      }
      //alt taraf
      for (m = 0; m < yildiz; m++)
      {
        Console.Write("*");
      }
      Console.ReadKey();

Ödev9
inch-cm, kg-lbs, Celcius-Fahrenheit çevirisini kullanıcının tercihine göre yapan programı hazırlayın.Ödev10
0-1000 arasındaki tam kare olan sayıları bulan programı hazırlayın.

Ödev11
0-X arasındaki sayıları sayının değeri kadar yazdıran programı hazırlayın. Örnek: 122333444455555…

int a;
Console.WriteLine("Bir Sayi giriniz: ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <= a ; i++)
{
  for (int j = 1; j <= a; j++)
  {
     Console.Write(i);
     if (i==j)
     {            
       break;
     }
   }
 //Console.Write("\n");
}
      Console.ReadKey();

Ödev12
Kayıtlı bir sayıyı (0-100 arası) tahmin ettiren, aşağı yukarı diyerek ip ucu veren ve 10 tahmin hakkı veren programı hazırlayın.

Ödev13
Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki sayıların toplamını bulan programı hazırlayın.

Ödev14
10 ile 100 arasındaki tam sayılardan asal sayı olanları bulan programı yazın.

Ödev15
Ard arda girilen rasgele 10 tam sayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu 2 ortalamanın farkını bulan programı yazın.

Ödev16
Girilen 4 haneli bir tam sayının yüzler hanesindeki sayı degerinin 3 ile bölümünden elde edilen kalanın aynı sayının birler hanesindeki deger ile farkını bulan programı yazın.

Ödev17
Bir ders için yapılan iki ara sınav ve bir genel sınav sonucu değerlendirilerek geçme notları hesaplanacaktır. Bu dersin geçme notu 1. ara sınav notunun %20’si, 2. ara sınav notunun %30’u ve genel sınav notunun %50’si toplanarak hesaplanmaktadır. Geçme notunu hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran programı yazın.

Ödev18
Isı ölçü birimi olarak kullandığımız Santigrat ( C), Fahrenayt ( F) biçiminde de ifade edilebilir. Fahrenayt ölçüsünde suyun donma noktası 32F, kaynama noktası 212F’dir. 0C’dan 100C’a kadar 5C’lık artışlarla her Santigrata karşı gelen Fahrenayt değerlerini hesaplayarak bir liste biçiminde yazdıran programı hazırlayınız

Ödev19
Klavyeden girilen bir sayının tüm basamaklarını alt alta yazan programı hazırlayınız

Ödev20
Klavyeden girilen sayının tüm basamaklarındaki sayıları toplayıp yazdıran programı hazırlayınız

Ödev21
Klavyeden girilen 20 sayıdan en büyüğünü ve en küçüğünü bulup ekrana yazdırmamızı sağlayan programı hazırlayınız

Ödev22
1-100 arasındaki tüm asal sayıları ekrana yazdıran programı hazırlayınız

int sayac = 0;
for (int sayi = 2; sayi < =100; sayi++)
{
int kontrol = 0;
for (int i = 2; i < sayi; i++)
{
  if (sayi % i == 0)
  {
    kontrol = 1;
    break;
  }
}
if (kontrol == 1)
{
   Console.WriteLine("{0} asal değidir",sayi);
}
else
{
  Console.WriteLine("{0} asaldır.",sayi);
  sayac++; 
}
}
Console.WriteLine("========================");
Console.WriteLine("{0} adet asal sayı var", sayac);
Console.ReadKey();

Ödev23
Klavyeden girilen 20 adet sayıdan kaç tanesinin pozitif olduğunu bulan ve ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev24
Klavyeden girilen 20 adet sayıdan kaç tanesinin negatif olduğunu bulan ve ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev25
Klavyeden girilen bir sayının tüm tam bölenlerini bulup listeleyen programı yazın.

Ödev26
Klavyeden girilen üç sayıdan büyüklük sıralamasına göre ortadakini bulup ekrana yazan programı yazın.

Ödev27
Klavyeden girilen A ve B gibi iki sayının bölme işlemi kullanmadan sadece toplama ve çıkarma kullanarak kalanlı bölme yapan programı yazın.

Ödev28
Klavyeden girilen bir sayının OBEB’ini bulmamızı sağlayan programı hazırlayınız

Ödev29
Klavyeden girilen bir sayının OKEK’ini bulmamızı sağlayan programı hazırlayınız

Ödev30
Klavyeden girilen sayıdan başlayıp 1’e kadar sayıları 5’er 5’er azaltarak ekrana yazdıran programı hazırlayınız

Ödev31
Klavyeden girilen 20 sayıdan çift olanların ortalamasını bulup ekrana yazan programı hazırlayınız

Ödev32
Klavyeden girilecek x değeri için aşağıdaki işlemi yaptıracak programı hazırlayınız. 1! + 2!+ 3! + …………………. X!

Ödev33
Klavyeden girilecek y değeri için aşağıdaki işlemi yaptıracak programı hazırlayınız. 1²+2²+3²+4²+……. +y²

Ödev34
Klavyeden girilen A ve B gibi iki sayıyı, çarpma işlemi kullanmadan sadece toplama ve çıkarma kullanarak çarpıp sonucu programı yazın.

Ödev35
Kullanıcıdan 2 sayı girmesi, sonrasında işlemi (+ , – ,*,/ ) seçtirmesini sağlayarak, seçmiş olduğu işleme göre sonucu ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev36
Sıfır –0 girilinceye kadar klavyeden okutulan değerlerin ortalamasını hesaplayıp ekrana yazan programı yazın.

Ödev37
Klavyeden girilen 20 sayıdan kaç tanesinin 3 ile tam bölündüğünü bulup ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev38
30′dan 1′e kadarki sayıları 0,1 azaltarak ekrana yazdıran programı hazırlayınız.