dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() // Bu ifadede geçen satırın anlamı şu şekildedir.
//CurrentRow=Seçili satır demektir.
//Cells[0].Value=Seçili satırın 0. hücresindeki değer demektir.
//ToString()= Bu da ifadedin string ifadeye çevirilmesidir.

Bu ifade Form ekranında dataGridView e çift tıklanarak kod ekranı içine girilerek yazılır.