Yazdır
Kategori: C #
Gösterim: 405

C# programında bulunan Combobox kontrolüne veritabanı‘ na bağlanarak veri çekme işlemini gösteren küçük bir örnek yapacağız. Bazı durumlarda veritabanında bulunan verilerin comboBox’ ta listelenmesini isteyebiliriz. Örneğimizde dbSehir.accdb isimli Access veritabanından iller tablosuna bağlanarak şehir isimlerini Combobox kontrolüne çekeceğiz.

 

Öncelikle veritabanımızı oluşturup projemizin içinde “…/Bin/Debug” klasörü içine kopyalıyoruz.

Formumuza 1 adet Combobox ekledikten sonra aşağıdaki kodları yazıyoruz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
 
namespace ComboboxVeri
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection con;
    OleDbCommand cmd;
    OleDbDataReader dr;
 
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
 
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=dbSehir.accdb");
      cmd = new OleDbCommand();
      con.Open();
      cmd.Connection = con;
      cmd.CommandText = "SELECT * FROM iller";
      dr = cmd.ExecuteReader();
 
      while (dr.Read())
      {
        comboBox1.Items.Add(dr["il_adi"]);
        
      }
      con.Close();
    }
  }
}