Programlama Temelleri C# Console Performans Ödevleri


Ödev1
Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanının hangisi olduğunu ekrana yazan programı yazın.

Ödev2
Bir çalışanın maaşı 1000 TL’dir ve çalıştığı şirketle yıllık %15 artış ile anlaşmıştır. Beş yıl sonra maaşını hesaplayan programı yazın.

Ödev3
Bir bankamatik müşterisine bankamatikten çekmek istediği para sorulacak. Çekeceği paraya göre kaç tane 200’lük, kaç tane 100’lük, kaç tane 50’lik, kaç tane 20’lik, kaç tane 10’luk ve kaç tane 5’lik verilmesi gerektiğini bulan programı yazın.

Ödev4
Klavyeden girilecek n sayısının Faktöriyelini (n!) hesaplayan ve yazdıran programı yazınız.

Ödev5
Klavyeden girilen 20 tamsayının kaçının sıfır, kaçının tek ve kaçının çift olduğunu bulan ve yazdıran programı yazınız.

Ödev6
Klavyeden verilen bir sayının (X) yine klavyeden verilen i. üssünü ( Xi ), üs alma işlemini kullanmadan hesaplayan ve ekrana yazdıran bir bilgisayar programı hazırlayınız.

Ödev7
Kullanıcının girdiği sayıya ait çarpım tablosunu yazdıran programı hazırlayın.

Ödev8
Bir kenar uzunluğu kullanıcı tarafından girildiği halde * işareti ile kare oluşturan programı hazırlayın.

Ödev9
inch-cm, kg-lbs, Celcius-Fahrenheit çevirisini kullanıcının tercihine göre yapan programı hazırlayın.

Ödev10
0-1000 arasındaki tam kare olan sayıları bulan programı hazırlayın.

Ödev11
0-X arasındaki sayıları sayının değeri kadar yazdıran programı hazırlayın. Örnek: 122333444455555…

Ödev12
Kayıtlı bir sayıyı (0-100 arası) tahmin ettiren, aşağı yukarı diyerek ip ucu veren ve 10 tahmin hakkı veren programı hazırlayın.

Ödev13
Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki sayıların toplamını bulan programı hazırlayın.

Ödev14
10 ile 100 arasındaki tam sayılardan asal sayı olanları bulan programı yazın.

Ödev15
Ard arda girilen rasgele 10 tam sayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu 2 ortalamanın farkını bulan programı yazın.

Ödev16
Girilen 4 haneli bir tam sayının yüzler hanesindeki sayı degerinin 3 ile bölümünden elde edilen kalanın aynı sayının birler hanesindeki deger ile farkını bulan programı yazın.

Ödev17
Bir ders için yapılan iki ara sınav ve bir genel sınav sonucu değerlendirilerek geçme notları hesaplanacaktır. Bu dersin geçme notu 1. ara sınav notunun %20’si, 2. ara sınav notunun %30’u ve genel sınav notunun %50’si toplanarak hesaplanmaktadır. Geçme notunu hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran programı yazın.

Ödev18
Isı ölçü birimi olarak kullandığımız Santigrat ( C), Fahrenayt ( F) biçiminde de ifade edilebilir. Fahrenayt ölçüsünde suyun donma noktası 32F, kaynama noktası 212F’dir. 0C’dan 100C’a kadar 5C’lık artışlarla her Santigrata karşı gelen Fahrenayt değerlerini hesaplayarak bir liste biçiminde yazdıran programı hazırlayınız

Ödev19
Klavyeden girilen bir sayının tüm basamaklarını alt alta yazan programı hazırlayınız

Ödev20
Klavyeden girilen sayının tüm basamaklarındaki sayıları toplayıp yazdıran programı hazırlayınız

Ödev21
Klavyeden girilen 20 sayıdan en büyüğünü ve en küçüğünü bulup ekrana yazdırmamızı sağlayan programı hazırlayınız

Ödev22
1-100 arasındaki tüm asal sayıları ekrana yazdıran programı hazırlayınız

Ödev23
Klavyeden girilen 20 adet sayıdan kaç tanesinin pozitif olduğunu bulan ve ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev24
Klavyeden girilen 20 adet sayıdan kaç tanesinin negatif olduğunu bulan ve ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev25
Klavyeden girilen bir sayının tüm tam bölenlerini bulup listeleyen programı yazın.

Ödev26
Klavyeden girilen üç sayıdan büyüklük sıralamasına göre ortadakini bulup ekrana yazan programı yazın.

Ödev27
Klavyeden girilen A ve B gibi iki sayının bölme işlemi kullanmadan sadece toplama ve çıkarma kullanarak kalanlı bölme yapan programı yazın.

Ödev28
Klavyeden girilen bir sayının OBEB’ini bulmamızı sağlayan programı hazırlayınız

Ödev29
Klavyeden girilen bir sayının OKEK’ini bulmamızı sağlayan programı hazırlayınız

Ödev30
Klavyeden girilen sayıdan başlayıp 1’e kadar sayıları 5’er 5’er azaltarak ekrana yazdıran programı hazırlayınız

Ödev31
Klavyeden girilen 20 sayıdan çift olanların ortalamasını bulup ekrana yazan programı hazırlayınız

Ödev32
Klavyeden girilecek x değeri için aşağıdaki işlemi yaptıracak programı hazırlayınız. 1! + 2!+ 3! + …………………. X!

Ödev33
Klavyeden girilecek y değeri için aşağıdaki işlemi yaptıracak programı hazırlayınız. 1²+2²+3²+4²+……. +y²

Ödev34
Klavyeden girilen A ve B gibi iki sayıyı, çarpma işlemi kullanmadan sadece toplama ve çıkarma kullanarak çarpıp sonucu programı yazın.

Ödev35
Kullanıcıdan 2 sayı girmesi, sonrasında işlemi (+ , – ,*,/ ) seçtirmesini sağlayarak, seçmiş olduğu işleme göre sonucu ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev36
Sıfır –0 girilinceye kadar klavyeden okutulan değerlerin ortalamasını hesaplayıp ekrana yazan programı yazın.

Ödev37
Klavyeden girilen 20 sayıdan kaç tanesinin 3 ile tam bölündüğünü bulup ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev38
30′dan 1′e kadarki sayıları 0,1 azaltarak ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

 

 

ALINTIDIR

Bilgisayarınızda visual studio kurulu değil yada bilgisayarınızın özelliklerinden dolayı kurulmuyorsa aşaığdaki sitelerde bulunan online c# compiler lar ile kodlarınızı yazıp deneyebilirsiniz.

https://dotnetfiddle.net/

https://rextester.com/

https://repl.it/repls/AlienatedConventionalWorkspace

https://www.onlinegdb.com/online_csharp_compiler

 

Cep telefonundanda çalışıyor.

https://code.dcoder.tech

 

 

 

Bu örneğimizde bir kişinin bankamatikten para çektiğini düşünelim. Kişi tutarı yazdığında girilen tutarı en az miktarda banknot ile vermesi için bankamatik programı yazacağız. Bunun için yazılan tutar içerisinde kaç tane 200, 100, 50, 20, 10, 5 ve 1’lik banknot olduğunu bularak hangisinden kaç tane vermesi gerektiğini bulacağız.

Diziler

Değişkenleri incelerken gördük ki, değişkenlere sadece bir kere değer atayabiliriz. Yeni atadığımız değer eskisinin yerine gelecektir.

Bazı durumlar olur ki, birden fazla değer depolamamız gerekebilir. Burada devreye diziler giriyor.

Diziler bünyesinde birden fazla değer saklar.

Fonksiyon (metod) nedir?

Fonksiyonlar kabaca bir programdaki kod fazlalığını azaltan kod parçacıklarıdır.

Örneğin Console.WriteLine bir metoddur işlevi sadece konsola yazdırmaktır. Geri dönüşü yoktur.

Ancak Console.ReadLine ise bir geri dönüşlü metoddur. Yazılan satırdaki veriyi almak için kullanılır. Ve dışarıya veriyi aktarır.