Yazdır
Kategori: Arduino
Gösterim: 1250

Examples içinde yer alan sweep isimli programda değişiklikler yapılmıştır. Normalde sürekli ileri geri 180 derece dönen motor programına buton eklenerek kontrol sağlanmıştır. Pull-up bağlantı yapılmıştır. Yani butona basıldığında arduinonun 5 nolu pinine 0 (sıfır) gönderilmektedir. Daha hızlı dönüşler için pos=pos+1 komutunda olduğu gibi derece 1 yerine 5 arttırılmalı ya da delay komutu ile sağlanan gecikme düşürülmelidir. (setup fonksiyonunda yer alan pinMode(buton1,INPUT); komutu yerine pinMode(buton2,INPUT_PULLUP); yazıldığında 10K değeirndeki dirence gerek kalmaz. Butonun bir ucu GND' ye diğer ucu arduinonun 2 veya 3 nolu pinine bağlanır)

 

 

#include <Servo.h> 
Servo myservo;  
int pos = 0; 
int buton1=2; // buton1, 2 nolu pine bağlanacak
int buton2=3; // buton2, 3 nolu pine bağlanacak 
void setup() 
{ 
 myservo.attach(5); // servonun data ucu 5 nolu pine takılacak.İstediğiniz pine takabilirsiniz.
 pinMode(buton1,INPUT);
 pinMode(buton2,INPUT);
} 
void loop() 
{  
 if (digitalRead(buton1)==0&&(pos<180))
                     // buton1 e basılmışsa ve motor en sağa ulaşmamışsa
 {                    // buton basılı olduğu sürece sağa döner
  pos=pos+1;             
  myservo.write(pos);       
  delay(5);             // bu değer düşürülerek daha hızlı döndürülebilir         
 }  
 if (digitalRead(buton2)==0&&(pos>0))
                    // buton2 ye basılmışsa ve motor en sola ulaşmamışsa
 {                   // buton basılı olduğu sürece sola döner
  pos=pos-1;
  myservo.write(pos);       
  delay(5);            
 } 
}